Plataforma de Pago
Axencia Tributaria de Galicia

Entidades con pago telemático ou NRCIMPORTANTE: A columna "Presencial c/NRC" indica se a Entidade admite pagos presenciais con NRC.
* Pagos presenciais fóra de Galicia só permitidos en ABANCA.
AVISO: Entre as 23:00h e as 2:00h a oficina virtual pode non estar dispoñible pola realización de tarefas técnicas.