Plataforma de Pago
Axencia Tributaria de Galicia

Asistente web de axuda para a configuración dos entornos de usuario

Java atópase activado.

Java non se atopa activado.

O resultado da proba de sinatura é correcto.

A sinatura de proba non se puido realizar.

O usuario cancelou a proba de sinatura.

Non se encontrou un certificado válido para a proba de sinatura.

É necesario ter instalada a aplicación AutoFirma para a realización de sinaturas electrónicas. Unha vez instalada realice a proba de sinatura. Pode descargar esta aplicación no seguiente enlace:https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Proba de sinatura electrónica

Pulsando o botón asinar podrá realizar unha proba de sinatura electrónica, para o que necesitará dispoñer dun certificado electrónico.